در عصر حاضر چهره ارتباط بین مردم نسبت به دهه های پیش بسیار تغییر کرده است. تکنولوژی به صورت غیر قابل باوری پیشرفت کرده و زندگی اجتماعی و فردی هیچ گونه شباهتی با سال های گذشته ندارد. تا همین چند سال قبل پدر، در کنار مادر، کنار فرزندان، عمو، عمه، خاله، دایی، خانواده، قبیله معنی و مفهوم دیگری داشت و براساس آن زندگی اجتماعی، اقتصادی تعریف می شد.

 

فرصت امروز نوشت:

 

امروز زندگی محیط بسته پیشین را کنار گذاشته و ضرورت های آن به صورت لحظه ای تغییر می کند. انتخاب رئیس جمهوری در یک کشور، تغییر فلان حکومت با فاصله چند هزار کیلومتری در زندگی خصوصی ما تاثیر دارد و خانواده از محیط بسته خانه به جهان تغییر شکل داده است.
اگر هزار سال پیش خشکسالی منطقه ای را فرا می گرفت و هزاران نفر جان خود را از دست می دادند آن سوی دنیا کمتر کسی متوجه و باخبر می شد یا اگر زلزله ای به وقوع می پیوست برای دیگران مفهومی نداشت و در زندگی دیگران تاثیری نداشت.

امروز همه حوادث و اتفاقات تغییر اساسی یافته و هر حرکتی در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما نقش موثری دارد. تغییر اقلیم، آب و هوا، میزان ازن در جو، آزمایش موشک، ورشکستگی فلان سرمایه دار جهانی، خارج شدن یک کشور از یک گروه بر زندگی فرد فرد ما  تاثیر دارد.

مرزهای جغرافیایی تغییر کرده و امروز مرزبندی ها مفهوم دیگری یافته است. آن گروه و تیمی که قدرت ارتباط بیشتر و تعامل بهتری دارد نفوذ بیشتری دارد و حدود و ثغور خود را تعیین می کند. امروز مساحت یک کشور نشان دهنده قدرت و نفوذ بیشتر نیست. به خوبی مشاهده می کنیم یک کشور بسیار کوچک که روی نقشه جغرافیایی نمی توان به خوبی آن را تشخیص داد چگونه توانسته تسلط خود را دیکته کند.

آنچه باید باور و قبول کنیم این است که با قوانین و مقررات و دستورالعمل های قبلی و بی توجه به تغییرات خود را به خواب زده ایم و روزبه روز از دیگران فاصله گرفته و برای جبران آن به سختی می توانیم رقابت کنیم. یک روز دیر کردن برابر است با یک دهه عقب ماندگی. این تغییرات بر همه شاخص ها، ارگان ها و تشکیلات تاثیر آنی دارد و امروزه سرعت حرف اول را می زند. عدم توجه و تعامل با ذی نفعان و کم اهمیت تلقی کردن آن یعنی با چشم باز عامل عقب ماندگی و سبقت دیگران از ما.

در این چرخه همه چیز و همه کس تحت الشعاع قرار می گیرد و ایجاد ارتباط و روابط عمومی بیشترین نقش را بازی می کند. استراتژی روابط عمومی مدل روابط عمومی و تئوری روابط عمومی باید به روز تعریف شود. اهداف ظاهری  هدف های پنهان و درک کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار است. تزریق نگرش های جدید بر عوامل محیطی و عوامل سیاسی اقتصادی را باید در اولویت های خود قرار دهیم و اینکه امروز با همان اهداف بازاریابی و تبلیغات دهه قبل بتوانیم رقابت کنیم امکان پذیر نیست.

بر این اساس ساختار یک سازمان باید پاسخگوی نیازهای مهم آن سازمان برای دستیابی به اهداف آن باشد. ارتباط با ذی نفعان برای تامین نیازهای آنان و ایجاد انگیزه در دو طرف به صورت مستمر تعریف شده ارتباط موثر و دوسویه با مشتریان یادگیری از تجربیات و اصلاح امور بر اساس تجربه و دانش روز و اصلاح ارتباط و تحلیل دائمی آن باید سرلوحه اهداف هر سازمان قرار گیرد.

امروز در بازار رقابت، تبلیغات یک سویه تاثیر خود را از دست داده و تعریف بازاریابی تغییر کرده است. ترویج استانداردهای اخلاقی و رفتاری، مواجهه با رفتارهای غیر اخلاقی و پذیرش اشتباه و اصلاح آن در کوتاه ترین زمان ممکن سازمان را نسبت به رقبا در جایگاه بهتری قرار می دهد.

آنچه رهبران و سهامداران باید به آن توجه داشته باشند این است که نقش روابط عمومی نقش سرمایه ای است نه نقش هزینه ای و تعامل و به دست آوردن رضایت مخاطبان و ذی نفعان آینده آن را تضمین می کند. هدف در بازاریابی کسب سود در مدت زمان کوتاه است که با تبلیغات یک طرفه همسو است و باید در کنار آن به برخی انتظارها و عکس العمل ها دقت لازم و کافی داشته باشیم.

رضایت درون سازمان منجر به رضایت بیرونی می شود که در سازمان های ما هنوز به آن توجه کافی نشده و زمانی آن را درک می کنیم که ناگهان حرکتی برخلاف عرف انجام می شود و هیجان ایجاد شده در درون سازمان موجب انعکاس و اثر نامطلوب آن در سطح جامعه می شود. پرداخت حقوق مناسب و عدم تبعیض در بین کارکنان، آموزش به موقع، پاداش، تنبیه، تشویق، تفویض اختیار، شفاف سازی، صداقت و دانش کافی، آینده یک سازمان را تعریف، تبیین و مطمئن می کند.

نقش رهبری و شناخت مدیریت از اهمیت روابط عمومی در سازمان موجب تسهیل در ایجاد ارتباط با ذی نفعان می شود که در بخش بازاریابی و تبلیغات این نقش نیز موثر خواهد بود. عدم توجه به روابط عمومی و ادغام آن با برخی بخش های دیگر یا بعضا حذف آن نشان دهنده عدم شناخت سازمان و مدیریت آن به نقش این مهم است که متاسفانه در برخی سازمان ها شاهد آن هستیم.

در طول تاریخ همواره شاهد سرنوشت تلخ سازمان هایی بوده ایم که به آرای عمومی توجه نکرده و به نگرش مردم نسبت به خود حساسیت نشان نداده اند. سازمان ها امروز نیازمند آگاهی از نظرات و آشنایی، استقبال یا عدم استقبال مردم است تا بتواند خود را برای بقا در جامعه حفظ کند و نقش روابط عمومی در این امر انکارناپذیر است.

ممکن است سازمانی ترجیح دهد نیازی به مراجعه به آرای عمومی و نگرش مردم نسبت به فعالیت هایی که در دست اقدام دارد نداشته باشد ولی در بلند مدت شکست و ورشکستگی قطعا نتیجه این عدم توجه است. هر سازمانی نیاز به ارتباط و تعامل دارد که براســاس سـیاســت گذاری ها و اســتراتژی های هر سازمان تعیین می شود و مهم تر از آن پیاده کردن این سیاست ها و استراتژی های ارتباطی ذی نفعان و مخاطبان است.

در حال حاضر و در جامعه امروز هر طرفی را که مشاهده می کنیم شاهد یک حرکت زیربنایی جهت تبدیل بازاریابی تبلیغات محور به بازاریابی روابط عمومی محور هستیم. روابط عمومی می تواند پیام های تبلیغاتی را به صورت دیگر و غیرمستقیم به گوش مخاطبان برساند. در هر برنامه ای باید بتوانیم در آغاز اطلاع رسانی کنیم و پس از اطلاع رسانی و دستیابی به اهداف سازمان برنامه های تبلیغاتی را در دستور کار قرار دهیم. در عصر حاضر نمی توانیم اهداف خود را با زور در ذهن ذی نفعان و مخاطبان قرار دهیم.

هر چقدر تبلیغات یک سویه را بیشتر کنیم آثار منفی آن بیشتر خواهد شد. اطلاع رسانی، افکارسنجی، پژوهش و تحقیق و مشتری مداری در روابط عمومی به صورت لحظه ای باید مورد توجه مدیریت و راهبران قرار گیرد تا بتوانند از دستاوردهای آن در توسعه سازمانی بهره مند شوند. اگر سازمانی دارای روابط عمومی و کارشناسی ذی صلاح نیست دلیلی بر حذف آن نیست، مشکل عدم درک صحیح سازمان از نقش و جایگاه و اهمیت آن است.

حذف یا کوچک کردن نقش روابط عمومی دال بر عدم شناخت از نقش ارتباطات در جهان امروز است. آنچه امروز باید مورد بازنگری و توجه قرار گیرد اهمیت به مخاطب و اهمیت به نظر و سلیقه طرف مقابل است و نمی توانیم به سادگی اهمیت آن را نادیده بگیریم. اگر امروز به انتقاد ها و شنیدن سخنان مخالف توجه نکنیم مانند آن است که سرخود را مانند کبک زیر برف کرده ایم و به جز عقب ماندگی حاصل دیگری نخواهد داشت و به روز بودن روابط عمومی و شنیدن و در جریان قرار گرفتن و به دست آوردن آخرین اطلاعات مهم ترین اسلحه و ابزار برای پیشی گرفتن از رقیبان است که با تبلیغات و بازاریابی نمی توانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.

روابط عمومی مدعی العموم سازمان در مقابل جامعه است و همین نقش را از طرف مخاطبان برای سازمان دارد تا بتواند با تعامل و نزدیکی بین دو سوی عرضه کننده و متقاضی تعادل ایجاد کرده و احساس اطمینان و رضایت را در هر دو طرف به وجود آورد و اگر این معادله با خدشه مواجه شود پیامدهای آن ناگوار خواهد بود.

کوچک شمردن روابط عمومی، موازی کاری با آن، ادغام با برخی قسمت ها و واحدها و کم اهمیت پنداشتن نقش روابط عمومی یعنی عدم شناخت محیط و جامعه و عدم اعتقاد به اصل دموکراسی و رقابت سالم و نداشتن فرهنگ مردم داری و احترام به مخاطب و این مفهومی به جز سقوط تدریجی برای یک سازمان ندارد.


منبع:مارکتینگ نیوز


نظرات()   
   
چهارشنبه 25 دی 1392  11:29 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

 رسانه های اجتماعی از ابزارهای مهم روابط عمومی برای اطلاع رسانی به مخاطبان هستند و روابط عمومی باید تمام تلاش خود را برای بهره برداری از این ابزارها با روش های مخصوص هر کدام انجام دهد.

در واقع رسانه های اجتماعی با توجه به گستردگی خود، هر کدام موضوع خاصی را مورد پوشش قرار می دهند و نوع نگارش و روش های خاص خود را دارند. این مساله در رسانه های اجتماعی که افراد دیگر بر فعالیت شما نظارت می کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه در صورت عدم تبعیت از قوانین و ضوابط حاکم بر آن رسانه، محکوم به شکست و حتی گاهی، بدنامی خواهید شد.

ویکی پدیا یکی از این دست رسانه ها است که با هدف اطلاع رسانی صرف و به دور از تبلیغات فعالیت می کند و به دلیل قدرت ذاتی در سئو، معمولا در نتایج جستجوی گوگل بالاتر از سایر سایت ها قرار می گیرد. لذا روابط عمومی ها می توانند از این وسیله به منظور اهداف اطلاع رسانی شرکت استفاده کنند اما باید در استفاده از این ابزار همواره نگارش به سبک اطلاع رسانی را داشته باشید.

بسیاری از شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مدنی و اقتصادی سعی می کنند تا با ایجاد یک اکانت در ویکی پدیا، تبلیغاتی برای خود به راه بیاندازند، بدون توجه به سیاست ها و رهنمودهای ویکی پدیا که آنها را از این کار منع می کند.
سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌پدیا توصیف‌گر اصول و بهترین روش‌های آن هستند. سیاست‌ها استانداردهایی را که همه کاربران باید به طور معمول دنبال کنند توصیف می‌کنند و شرح می‌دهند، و رهنمودها با این هدف نوشته شده‌اند که دورنمایی از بهترین شیوه‌ها برای عمل‌کردن به آن استانداردها را در زمینه‌های بخصوص ارائه دهند.

سیاست ها و رهنمودهایی که در به کار گیری از ویکی پدیا باید در نظر داشته باشید، عبارتند از:

ویکی‌پدیا بر اساس اجماع کار می‌کند. در واقع اجماع یکی از روندهای ذاتی در ویکی است.

ویکی‌پدیا یک دانشنامه است. هدف ویکی‌پدیا چیزی جز این یا فراتر از این نیست. به این ترتیب، هر مطلبی که با این هدف سازگاری ندارد، باید از ویکی‌پدیا حذف شود.
به سایر مشارکت‌کنندگان احترام بگذارید. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا از فرهنگ‌ها و حتی کشورهای مختلفی هستند، و به همین تناسب، دیدگاه‌های مختلفی هم دارند. رمز موفقیت در یک کار مشارکتی برای این افراد، برخورد آمیخته با احترام با همدیگر است.

از قوانین حق نشر عدول نکنید. ویکی‌پدیا یک دانشنامه آزاد است که محتویات آن تحت مجوز کرییتیو کامانز منتشر می‌گردند. وارد کردن مطالبی در صفحات ویکی‌پدیا که به نحوی قوانین حق نشر را زیر پا بگذارد، امکان ایجاد یک دانشنامه کاملاً آزاد را از ویکی‌پدیا سلب می‌کند، و حتی ممکن است باعث مشکلات قانونی برای ویکی‌پدیا بشود.

از سوگیری پرهیز کنید. مقالات باید با دیدگاه غیر جانبدارانه نوشته شوند، و دیدگاه‌های مختلف را بی‌طرفانه و به طور متناسب مطرح کنند.

فقط اطلاعاتی که از منابع قابل اعتماد به دست آورده‌اید اضافه کنید. مقالات ویکی‌پدیا باید از منابع استوار و قابل قبولی برخوردار باشند، و به این منابع باید به شیوه درست ارجاع داده شود.

شاید با خواندن این مقررات به این نتیجه برسید که روابط عمومی نمی تواند از ارائه چنین اطلاعاتی، بهره ای را عاید خود کند. اما اگر بیشتر دقت کنید می بینید که در بسیاری از موارد می توان اطلاعاتی مرتبط اما غیر مستقیم به حوزه فعالیت خودمان ارائه دهیم که در نهایت مشتریانی را به سوی سازمان متبوع خود جلب کنیم. یا حداقل باعث شکل گیری فکری در خصوص فعالیت خودمان شویم.

این مساله در خصوص سازمان های سیاسی و اجتماعی بیش از سایر سازمان ها صدق می کند.
اگرچه در بسیاری از موارد دیده شده است که روابط عمومی های سازمان های اقتصادی نیز مطالب و موضوعاتی که مرتبط با محصولاتشان است و به طور مستقیم در مورد آنها سوگیری شده اند، در صفحات ویکی پدیا قرار می گیرند. اما عموما این صفحات با برخورد ناظران روبرو می شود و به زودی از صفحه ویکی پدیا پاک شده و اجازه ایجاد صفحه مشابه داده نمی شود.

منبع:شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی (شارا)


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 25 دی 1392
نظرات()   
   

پیشرفت روابط‏عمومی در صنعت، بدون صنعتی شدن روابط‏عمومی امکان ندارد!آرش وفاداری


صنعت روابط‏عمومی در دهه گذشته در دنیا، رشد روزافزونی داشته است، اما این صنعت در همه کشورها به یک شکل رشد نیافته و در برخی به تازگی شکل یک صنعت را به خود گرفته است. مروری بر رشد صنعت روابط‏عمومی در سال‏های گذشته، در کشورهای مجاور که از منظرهای زیادی چون فرهنگی، منابع طبیعی و اقتصادی هم سطح با ایران و یا حتی پایین‏تر از ایران بوده‏اند، حاکی از پتانسیل عظیمی است که برای این صنعت در منطقه به وجود آمده است.
امارات متحده عربی بعد از رشد چشمگیر اقتصادی، در سال‏های 2009 و 2010 با بحران مواجه شد اما این موضوع نتوانست مانع از رشد صنعت روابط‏عمومی و رسانه‏ها در این کشور شود. تلاش برای برقراری ارتباط مؤثر با مصرف‏کنندگان در این منطقه، از مهم‏ترین دغدغه‏های صنعت روابط‏عمومی است به طوری که امروزه ده‏ها شرکت بین‏المللی مشاوره روابط‏عمومی در آنها دیده می‏شود و در کنار آنها تعداد زیادی شرکت‏های محلی در حال کار هستند.
در کشور بحرین صنعت روابط‏عمومی در حال متولد شدن است و کمپین‏های بسیاری توسط برندهای مختلف از دبی و عربستان صعودی در این کشور در حال اجرا هستند.
در پاکستان در شش سال گذشته رشد اقتصادی 66 درصدی اتفاق افتاد که این موضوع برای بسیاری از برندهای بین‏المللی جذابیت ویژه‏ای پدید آورده است. در سال‏های اخیر پس از تغییراتی که در قوانین رسانه و مطبوعات اتفاق افتاد، پاکستان به کشوری با صنعت رسانه‏های مختلف تبدیل شده است. با بودجه‏ای حدود 40 میلیون دلار برای سال گذشته، متعاقباً صنعت روابط‏عمومی این کشور از یک صنعت یک بعدی یعنی روابط رسانه‏ای، مطبوعاتی، خبرسازی و ترخیص خبری (Press Release) به یک صنعت کامل تبدیل شد.
ترکیه که در این منطقه گسترده‏ترین و سریع‏ترین رشد را داشته است، دارای بزرگ‏ترین صنعت روابط‏عمومی نیز است. امروزه بیش از 50 دانشکده در سراسر این کشور، واحد روابط‏عمومی و ارتباطات سازمانی را ارائه می‏دهند و از همه مهم‏تر اکثر مدیرعامل‏های شرکت‏ها و برندهای بزرگ و کوچک به اهمیت مدیریت ارتباطی شرکتی (Corporate Communications) پی برده‏اند و برای آن از مشاوران و متخصصان روابط‏عمومی استفاده می‏کنند. در یکی دو سال اخیر هم ترکیه و صنعت روابط‏عمومی آن شاهد یک رشد سریع و چشمگیر در ارتباطات دیجیتال، ارتباطات شبکه‏ها و رسانه‏های اجتماعی بوده که به بزرگی این صنعت افزوده است.
همانند سایر کشورهای در حال توسعه با ذخایر نفتی، صنعت روابط‏عمومی در سال‏های گذشته رشد چشمگیری در عمان داشته است. درک صحیح از صنعت روابط‏عمومی، آگاهی از نقش آن و چگونگی انتقال اهداف بازاریابی و ارتباطی توسط این صنعت در عمان، از سوی کارفرمایان به خوبی دیده می‏شود و به تدریج کارفرمایان سایر فعالیت‏های روابط‏عمومی نظیر اسپانسرینگ، شبکه‏های اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، ارتباطات داخلی و مدیریت بحران را در برنامه‏های سازمان خود می‏گنجانند.
در قطر علاوه بر رشد سرمایه‏گذاری و رونق اقتصادی در بخش‏های متفاوت صنعت مانند بازار سرمایه، سلامت، آموزش، املاک و ورزش که خود موجب گسترش چند برابری صنعت روابط‏عمومی شده، دولت قطر بودجه‏ای کلان را برای استخدام شرکت‏های روابط‏عمومی وضع کرده است. برنامه‏ریزی و پیاده‏سازی کمپین‏هایی برای ایجاد یک تصویر مثبت از قطر در منطقه و در بین کشورهای غربی از جمله فعالیت‏های صنعت روابط‏عمومی در این کشور است.
ایران کشوری است که مبحث روابط‏عمومی در آن سابقه بسیار طولانی دارد ولی در آن چیزی به عنوان صنعت روابط‏عمومی مدرن دیده نمی‏شود. فعالیت‏های روابط‏عمومی در بخش دولتی و سازمان‏های نیمه دولتی خلاصه شده‏اند و بخش خصوصی بهره‏وری بسیار کمی از آن داشته است. شاید گفته شود شرایط سیاسی- اقتصادی ایران به این صنعت اجازه رشد بیشتر نداده است، اما کشوری که هفت درصد منابع طبیعی جهان را داراست و دومین کشور جوان دنیا به شمار می‏رود، بستری مناسب برای توسعه و سرمایه‏گذاری در بخش‏های صنعتی، تولیدی، تجاری و خدماتی دارد. پس دلایل دیگری باید برای عدم وجود صنعت روابط‏عمومی در کشور یافت. اما این صنعت شامل چه ارکانی باید باشد:

• دپارتمان‏های روابط‏عمومی شرکت‏ها و سازمان‏ها
• پیمانکاران اجرایی و شرکت‏های خدمات‏دهی به سازمان‏ها
• اصناف و جامعه‏های روابط‏عمومی
• مطبوعات و رسانه‏های پذیرا نسبت به اخبار و نقطه نظرهای بخش خصوصی و دولتی
• شرکت‏های تخصصی و آژانس‏های مشاوره روابط‏عمومی
• منابع انسانی متخصص و فعال در روابط‏عمومی
با توجه به ارکان گفته شده، شاید بتوان مشکلاتی که سر راه پیشرفت روابط‏عمومی در ایران وجود دارند را در موارد زیر جستجو کرد و راه‏حل‏هایی کارآمد برای آن‎ها یافت:
• اقتصادی که در آن بسیاری از بنگاه‏های بزرگ در کنترل دولت هستند و مدیریت اغلبشان سنتی و جوابگویی‎شان نسبت به سودآوری کم است، این اجازه را به ارتقای روابط‏عمومی مدرن در سازمان به عنوان یک عضو تأثیرگذار و مشاور مدیریتی نداده است.
• عدم رشد صنعت روابط‏عمومی موجب پایین آمدن پتانسیل درآمدزایی‏ شده که خود موجب جذب فارغ‏التحصیلان این رشته به کارها و مشاغل غیرمرتبط گردیده است.
• تعداد پروژه‏های محدودی که در بخش خصوصی برای فعالیت‏های روابط‏عمومی تعریف می‏شوند، به علت نبود آژانس‏های روابط‏عمومی، از طریق متخصصان بازاریابی و شرکت‏های تبلیغاتی به صورت نادرست پیاده می‏شوند.
• اغلب مسئولان روابط‏عمومی در سازمان‏ها، دانش به روز و مرتبط با شغلشان را ندارند.
• آشنایی و تمایل به فرهنگ برون‏سپاری جهت برنامه‏ریزی‏های استراتژیک به متخصصان شکل نگرفته است.
• صنف و متخصصان ارشد به مسائل و مباحث تئوریک بیشتر از موضوعات عملی و اجرایی پرداخته‎اند.
• میزان آگاهی صاحبان صنعت و مدیران ارشد سازمان‎ها نسبت به توانایی‏های روابط‏عمومی و چگونگی تأثیرگذاری آن در سودآوری و بقای سازمان پایین است.
• تعریف درست در رابطه متقابل و مکمل با روابط‏عمومی دولتی و خصوصی در رسانه‏ها و مطبوعات وجود ندارد.
• شرکت‏های مشاوره و آژانس‏های روابط‏عمومی با ساختار اصولی و استانداردهای بین‎المللی شکل نگرفته‎اند.در اینجا چند پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت روابط‏عمومی در کشور معرفی می‎شوند:

روابط‏عمومی به عنوان جایگزینی مناسب برای تبلیغات:
نگاهی به آمار صنعت روابط‏عمومی در دنیا نشان می‏دهد که در کشورهای پیشرفته، با به وجود آمدن رکود اقتصادی، تمرکز صنایع از تبلیغات به روابط‏عمومی تغییر پیدا کرده است. علت این امر را می‏توان در پایین آمدن بودجه‏های تبلیغاتی در دوران رکود و اثرگذاری بیشتر روابط‏عمومی جستجو کرد. از طرفی امروزه حتی در شرایط رونق اقتصادی هم تمرکز شرکت‏های خصوصی و دولتی به ایجاد گفتگوی دو طرفه با مخاطبان برای ایجاد وفاداری و حسن نیت سوق داده شده که از روابط‏عمومی به عنوان بهترین متخصص برای رسیدن به این هدف استفاده می‏شود.

روابط‏عمومی به عنوان ابزاری برای سوددهی سازمان:
نگاه سنتی به روابط‏عمومی حاکی از این است که بخش روابط‏عمومی هر سازمان و فعالیت‏های روابط‏عمومی صرفاً هزینه‏زا بوده و کمکی در جهت افزایش سودآوری سازمان نخواهد کرد. امروزه با در دست داشتن ابزارهایی برای ارزیابی کمپین‏های روابط‏عمومی و بازگشت سرمایه، این نگرش در دنیا تغییر یافته و به روابط‏عمومی نه تنها به عنوان بخشی برای ایجاد دوستی و رابطه بین سازمان و مخاطبان آن، بلکه به عنوان بخشی مهم برای کسب موفقیت نگاه می‏شود.

روابط‏عمومی نگهبان و ارتقا دهنده برند:
در دنیای رقابتی امروز، اگر برای ارتقا و استحکام برند برنامه‏ای تدارک دیده نشود، نه تنها برند آسیب‎پذیر می‏شود، بلکه خیلی راحت می‎تواند به دست فراموشی سپرده ‏شود. برنامه‏های ارتباطی، پایش رسانه‏ها، خبرسازی و اثرگذاری در افکار عمومی به ویژه در شبکه‏های اجتماعی، از یکپارچگی، انسجام و تمامیت برند مراقبت کرده و ارتقا و پیشرفت آن را مدیریت می‏کند. این فعالیت‏ها تنها در حوزه روابط‏عمومی مطرح می‏شوند و تبلیغات و مارکتینگ نمی‏توانند عهده‏دار آن شوند.

تخصصی کردن مباحث در روابط‏عمومی:
فعالیت‏های روابط‏عمومی در دنیای امروز، متناسب با نیازهای صنایع گسترش یافته است که این امر نیاز به متخصصان در هر حوزه را پررنگ کرده است. به عبارت دیگر دانش روابط‏عمومی (شبکه‏های اجتماعی، مدیریت بحران، مسئولیت اجتماعی سازمان و...) آن قدر متنوع شده که دیگر دانش کلی روابط‏عمومی پاسخگوی نیازها نیست.

کمپین برای صاحبان صنعت:
یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های متخصصان روابط‏عمومی عدم آگاهی صاحبان صنعت از روابط‏عمومی مدرن و کارکردهای آن است. با تشکیل کمیته‏ای متشکل از کارشناسان روابط‏عمومی و تدارک دیدن برنامه‏ای منسجم و یکپارچه می‏توان در جهت شناساندن این صنعت به صاحبان صنایع کشور قدم برداشت.

شکل‏گیری شرکت روابط‏عمومی:
ارائه بروزترین خدمات روابط‏عمومی در قالب یک شرکت تخصصی، از مهم‏ترین فعالیت‏هایی است که در جهت به وجودآوردن صنعت روابط‏عمومی می‏توان متصور شد. این شرکت‏ها خدمات متنوعی چون ارتباطات سازمانی، روابط محلی، ارتباطات بازاریابی، مدیریت همایش، آموزش سخنرانی مدیران، امور عمومی، تحقیق و ارزیابی، برندینگ و اعتبارسازی، ارتباطات بحران، روابط مالی، تحلیل و روابط با رسانه‏‏ها را ارائه می‏دهند. متخصصان روابط‏عمومی در شرکت‏های تخصصی این حوزه باید قابلیت بالای تحلیل، شناسایی و تعریف مسئله، خلاقیت، ایجاد راه‏حل‏های تازه و مؤثر و غریزه متقاعدسازی داشته باشند. همچنین باید چهار توانایی مهم در نگارش، تحقیق، برنامه‏ریزی و حل مسائل را داشته باشند. درک کلی از روانشناسی، مدیریت سازمانی و دارا بودن بینشی نسبت به جامعه و مسائل روز، از دیگر ویژگی‏های متخصصان روابط‎عمومی است.
برون‏سپاری روابط‏عمومی به این شرکت‏ها مزایای متفاوتی همراه خواهد داشت از جمله این که آنها به مشکل و نیاز کارفرما از زاویه‏ای دیگر و جدید نگاه می‏کنند و فعالیتشان معمولاً هدفمند است. شرکت‏های روابط‏عمومی علاوه بر دسترسی به منابع متفاوت، به دلیل سابقه فعالیت تخصصی با سازمان‏های متفاوت، توانایی شناسایی مشکل و نیازهای سازمان را دارند و می‏توانند در دستیابی سریع‏تر به اهداف تعیین شده قدم بردارند. در یک شرکت روابط‏عمومی گروهی متشکل از افراد متخصص وجود دارند که هر یک در یک زمینه،‏ دانش و مهارت کافی را کسب کرده‏اند. با بهره‏گیری از آ‏ن‏ها می‏توان کمپین‏ها را بسیار خلاقانه‏تر از دپارتمان روابط‏عمومی سازمان که هر روز در حال دست و پنجه نرم کردن با مسائل روزانه روابط‏عمومی است، پیاده کرد.

منبع: روزنامه وطن ایران


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 21 فروردین 1391  07:07 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

یکی از آفت های جدی در عرصه مدیریت هر کاری " روزمررگی " است که شاید بتوان گفت این آفت بیش از هر چیز و جای دیگر دامنگیر نهاد روابط عمومی شده است.
نگاهی به پیشینه تاریخی روابط عمومی و چگونگی شکل گیری آن در ایران نشان از حضور نیروهای غیر متخصص در این عرصه همراه با سیستم مدیریتی کاملا" بسته و منفعل دارد و همین مهم روابط عمومی ها را متأسفانه به ورطه ای کشاند که بجای انجام رسالت اصلی خود ، بیش از هر چیز به حاشیه ها پرداخته و موجب شکل گیری نگاه عمومی و تصویر ذهنی مردم و مخاطبان از روابط عمومی به این سبک و سیاق شود. و ایجاد این نوع نگرش به روابط عمومی از سوی مردم ، این نهاد پویا را عملا" گرفتار روزمررگی ها نماید .
اگر واقع بین باشیم در می یابیم که تصویر ذهنی مردم از روابط عمومی در عباراتی چون : " تبلیغات چی " ، " پوستر چسبان " ، " تشریفات چی " ، " مراسم گردان " و نهایتا" " توجیه گر اعمال نادرست سازمان " ؛خلاصه می شود . هر چند که باز اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که در یک دهه گذشته حرکت های مثبت و ارزنده ای در جهت رشد و تعالی رسالت روابط عمومی و تبیین جایگاه آن صورت پذیرفته است و لی این تحولات نه کافی بوده و نه موجب تغییر نگرش اساسی در مردم شده است .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()       
دوشنبه 5 دی 1390  08:26 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

● بتول جابرها
«انجمن روابط عمومی ایران» روزهای پایانی سال ۱۳۸۶، سمیناری متفاوت از دیگر سمینارهای خود را با عنوان «نقش روابط عمومی‌ها در خودشناسی سازمانها» برگزار کرد.
بر پایه اندیشه‌های ارائه شده در این سمینار، ضروری‌ است روابط عمومی‌ها به سرعت در باز تعریف مفهوم روابط عمومی برآیند، سپس فلسفه وجودی روابط عمومی در سازمانها براساس این بازتعریف مفهومی، تبیین شود، و در نهایت، وظایف، نقش و کارکردهای روابط عمومی را برپایه این تعریف و فلسفه وجودی، تعیین کنند.
افزون بر این همه، اندیشه‌ها و افکار تازه‌ای را روابط عمومی‌ها در این‌باره جستجو کنند، نگرش خود را تغییر دهند، مهارتهای تازه‌ای فراگیرند و درپی کسب مهارتهای جدیدی برآیند که تا پیش از این ضرورتی به آن نبود.
پرویز درگی، عضو هیأت علمی دوره کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی، مولف و مترجم کتاب بازاریابی، سخنران این سمینار بود که در تالار حرکت سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، آرا و اندیشه‌های خود را در جمع اعضای روابط عمومی سازمانها، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و ... ایراد کرد.
حاصل دیدگاههای او را شاید بتوان به اختصار چنین معرفی کرد:
ـ بازاریابی وارد عرصه روابط عمومی شده‌است.
ـ برندسازی از جمله مهمترین موضوعات بازاریابی است که در دنیای امروز با شتاب فراوان از سوی شرکتها و سازمانها و حتی دولتها پیگیری می‌شود.
ـ برند؛ یعنی خوشنامی و مدیریت خوشنامی همان مدیریت برند است.
ـ برندسازی اکنون وظیفه روابط عمومی است.
_ دیگر نمی‌توان تنها با تکیه بر تبلیغات، یک نام تجاری (Brand) جدید را به بازار عرضه کرد.
آنچه درپی می‌خوانید، گزیده‌ای از آنچه سخنران – که خود مترجم کتاب کسب و کار نامهای تجاری است - در این سمینار مطرح کرد.


نظرات()       

شناخت روابط عمومی به عنوان یك نهاد مستقل، پویا و توانمند و ... از جمله مسایلی است كه همواره با شكل‌گیری اولین نهاد روابط عمومی در كشور و همین طور در صنعت برق مطرح بوده است.
نهاد روابط عمومی كه از توانمندی و استقلال كم بهره باشد قادر نخواهد بود كه به شكل كاملاً‌موثر بر امتناع، توجیه و هدایت افكار عمومی موثر باشد.
در مقاله زیر كه به وسیله یكی از كارشناسان اداره برق خواف واقع در خراسان جنوبی به نگارش درآمده ضمن بررسی دلایل تشكیل روابط عمومی از ویژگیهای پوینده بودن این نهاد سخن رفته است.
همزمان با تكامل بشر و پا نهادن آن به زندگی اجتماعی و پیشرفت سریع فن‌آوری و ارتباطات و شكل‌پذیری انسانها از این تحولات رفتارهای افراد هم دستخوش تغییرات عمده‌ای شد و به روش‌های پدرسالارانه، قیم‌ مابانه، عصر حجر، برده‌داری و غارنشینی در این ارتباط خاتمه داده شد. جوامع بشری و سازمانهای نوین براساس تقاضای زندگی به شیوه مدرن و امروزی شكل گرفتند و مدیریت و هدایت آنها تغییر كرد. بنابراین دانشمندان علم مدیریت به این فكر افتادند تا به شیوه‌های علمی، رفتارهای افراد را در جوامع و سازمانها مورد مطالعه قرار دهند.


نظرات()       
سه شنبه 4 مرداد 1390  04:39 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

امروزه در هر اداره و سازمانی وجود بخشی با عنوان روابط عمومی از بدیهیات است. کارکرد و نقش این حوزه آن قدر اهمیت یافته است که اساساً وجود هیچ سازمان و اداره ای را بدون آن نمی توان متصور شد و بقا و ادامة حرکت آنها بیش از هر چیز وابسته به کارآیی و قدرت است. روابط عمومی در واقع مهمترین بخش بدنة یک سازمان است. بخشی که برای تحقق اهداف آن سازمان ؛ بستر سازی و بیشترین ارتباط را با مخاطبان انسانی آن سازمان برقرار می کند.
تا بحال برای روابط عمومی ( Public Rlations ) تعاریف گوناگون منظور شده است :


نظرات()       
پنجشنبه 26 خرداد 1390  06:41 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

دنیای امروز بدون هیچ شبهه‌ای پذیرفته است كه روابط عمومی در سطوح استراتژیك و عالی سازمان قرار دارد و جایگاه كارگزار روابط عمومی در درون تیم رهبری سازمان یا هیأت مدیره است چرا كه اصولاً روابط عمومی یك مدیریت استراتژیك است و یا در مدیریت استراتژیك سازمان نقش اساسی دارد. حتی در جوامع فراصنعتی عالی‌ترین مدیران سازمانها از میان كارگزاران روابط عمومی انتخاب می‌شوند.
در مدیریت استراتژیك تلاش بر این است كه در جهان امروزی چه جایگاهی را به خود اختصاص داده‌ایم و نه پرداختن به این موضوع كه آرزو داشتیم در چه جایگاهی بودیم، بلكه باید ببینیم به كجا می‌خواهیم برسیم. استراتژی به ارزیابی تغییرات رقابتی محیط پرداخته، پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری شركت و یا سازمان را برای رسیدن به مقصود در شرایط عینی مشخص می‌كند. یعنی استراتژی طرح واحدی است، همه جانبه و یا تلفیقی كه نقاط ضعف و قوت را با فرصت‌ها و تهدیدات محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌كند و یا به عبارتی مدیریت استراتژیك فرآیند اتخاذ تصمیماتی است كه منجر به توفیق ادامهٔ حیات و یا مرگ مؤسسه می‌شود.


نظرات()       
یکشنبه 7 فروردین 1390  11:05 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

برای ایجاد و گسترش تفاهم و اعتماد سازی بین سازمان متبوعه و مخاطبان درون و برون آن فعالیت می كند. روابط عمومی آمیخته ای است از علم، فن و هنر و برای توفیق در آن می بایست از تلاش ها و اقدامات آگاهانه، برنامه ریزی شده و سنجیده همراه با توجه ویژه به امر تحقیق و پژوهش برای استقرار و كسب تفاهم متقابل غافل نبود. از این رو لازم است هر روابط عمومی در حوزه فعالیت خود با تحلیل وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و محدودیت ها را بررسی و ترسیم كرده و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود تلاش كند.


نظرات()       
شنبه 6 فروردین 1390  06:00 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

یکی از وظایف مهم مدیریت روابط عمومی، مشاوره و تصمیم سازی برای مدیران ارشد سازمان است.تصمیم گیری همواره به عنوان یکی از چالش های جدی در عرصه ی مدیریت مورد توجه بوده است.
امروزه با افزایش آگاهی های مخاطبان و تولید انبوه اطلاعات، امر تصمیم گیری نیز برای مدیران، کاری سخت به حساب می آید و اغلب با شیوه های درست تصمیم گیری در شرایط کنونی کمتر آشنا هستند.


نظرات()       
شنبه 9 مرداد 1389  07:56 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

بزرگ ترین گناه در حوزه روابط عمومی این است که عملاً دست روی دست بگذارید و سپس از اینکه رسانه ها هیچ توجهی به شما نمی کنند، تعجب کنید. (یا برعکس هنگامی که دچار بحران شده اید از اینکه زنده زنده می خواهند شما را ببلعند، دچار شگفتی شوید.)برای اجتناب از این موارد شما دو راه پیش رو دارید:


نظرات()       
جمعه 1 مرداد 1389  05:59 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

از وظایف مهم روابط عمومی ها ، اطلاع رسانی دقیق و به موقع به سازمان و مخاطبان عام و خاص و ایجاد همنوایی در ابعاد درون و بیرون سازمان است ، که با ساختن تصویر ذهنی مناسب از سازمان و برخورداری از ابزارهای دقیق ارتباطی، مخاطبان را به استقبال از فعالیت ها و برنامه ها ترغیب و به توسعه روابط عمومی کمک می کند.


نظرات()       
یکشنبه 27 تیر 1389  12:20 ق.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

روابط عمومی ‌و بازاریابی هنوزهم دو حوزه مجزا ولی با همپوشانی بسیار زیاد هستند. هر یک به تنهایی دارای تمرکز کاری و همچنین ابزارهای خاص خود هستند و اهداف خاصی را در سازمان دنبال می‌کنند و بیش از هر چیز شاهد هستیم که هماهنگی بین روابط عمومی‌ و بازاریابی می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کارآیی شود.
روابط عمومی ‌یک کارکرد مدیریتی است که به طور سنتی بر گونه‌های مختلف ارتباطی یک سازمان با بخش‌های مختلف جامعه تاکید می‌کند. روابط عمومی‌ در جستجوی افزایش و ارتقاء این ارتباطات و خلق درک و شناخت متقابل و حسن نظر و حمایت عمومی ‌است.


نظرات()       
یکشنبه 30 تیر 1392  06:07 ب.ظ
نوع مطلب: (روابط عمومی ،) توسط: محمد افشار

روابط عمومی به‌عنوان حوزه‌ای تخصصی در زمینه ارتباط با ذی‌نفعان در هر سازمان مطرح بوده و باید احاطه خوبی در زمینه شناخت ساختار پیام و مبانی آن داشته باشد.
شارا: برقراری ارتباط هنری است که اکثر انسان‌ها خود را در آن موفق می‌دانند، اما آیا واقعیت اینچنین است؟ خیلی از افراد را می‌بینیم که در همه حالات از لحنی یکسان برخوردارند و به سختی می‌توان حس درونی شان را تشخیص داد. چقدر با افرادی ارتباط داشته‌اید که نمی‌دانستید او الان عصبانی است یا خوشحال یا در زمانی که با شما صحبت می‌کند در حالت امری و فرمایشی است یا خواهشی.

روابط عمومی به‌عنوان حوزه‌ای تخصصی در زمینه ارتباط با ذی‌نفعان در هر سازمان مطرح بوده و می‌بایستی احاطه خوبی در زمینه شناخت ساختار پیام و خصوصاً مبانی آن داشته باشد. یکی از مواردی است که به نظر در حوزه‌های تخصصی روابط عمومی و تبلیغات در سال‌های اخیر کمتر به آن توجه شده تفاوت بین ساختار پیام روابط عمومی و پیام تبلیغاتی است.
سئوال از اینجا شروع می‌شود؛ شما بر اساس انتقال داده‌ها به مخاطب خود چه هدفی را دنبال می‌کنید؟ به نظر می‌رسد هدف روابط عمومی ایجاد یک رابطه به منظور همدلی با مخاطب، اطلاع‌رسانی و آگاهی به او و تشویقش به مشارکت در کاری و یا به دنبال اطلاع‌ از ذهنیت مخاطب در زمینه سازمان است.

در صورتی‌که در پیام تبلیغاتی شما به دنبال القاء در مخاطب نسبت به تغییر یا انجام خواسته سازمان هستید. حال باید دید از چه روش‌هایی و چگونه می‌توان به اهداف فوق دست یافت. در زمینه پیام روابط عمومی ارتباط دوجانبه بین سازمان (شما) و مخاطب نقش اساسی را ایفا نموده که زمینه‌ساز ایجاد حس اعتماد در اوست. شما می‌خواهید که مخاطب حس کند نقشی تأثیرگذار در فرآیندهای شما را داراست و به راحتی می‌تواند حرف دلش را بزند و گوش شنوایی پیدا کرده که حرف‌های او را گوش دهد و با او همدلی کند. جهت دسترسی به این هدف پیام نقش خبری داشته و باید به دور از انگیزه ایجاد تغییر رفتار باشد. این روش یکی از مؤثرترین روش‌هایی است که بر اساس نوع رسانه به دست مخاطب می‌رسد.

پیام روابط عمومی باید حس دموکراسی را در فرد به وجود آورده و آزادی عمل را در اختیار وی قرار دهد. تغییر رفتار یا ایجاد رفتار جدید مایه اصلی پیام تبلیغاتی بوده که برای به دست آوردن آن ایجاد انگیزش از طریق پیام که حس خوبی را با خود به همراه خواهد داشت تأثیر به سزایی روی مخاطب می‌گذارد، به طوری که پس از انجام آن در فرد احساس شور و شعف و آرامش ایجاد می‌گردد و فرد بی آن‌که به این نکته فکر کند که آیا واقعاً در عمل به آن خواسته، آزادی داشته است یا نه، نسبت به انجام آن اقدام نموده و احساس رضایت در خور می‌نماید. شاید به قول یکی از بزرگان حوزه بازاریابی در پیام تبلیغاتی و بازاریابی دموکراسی معنایی ندارد ولی باید کاری کنیم که فرد با اشتیاق از خواسته ما پیروی کند.

شناخت این موضوع یکی از اساسی‌ترین موضوعات در زمینه روابط عمومی بوده که باید توجه کارشناسان را به آن جلب نمود. امید است در جلسات روابط عمومی‌ها در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفته و در مورد آن مطاله، تحقیق و پژوهش انجام پذیرد.

آرش بابایان مدیر بازاریابی و روابط عمومی بیمه نوین

منبع:ام.بی.ای نیوز


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

در خانه بمانید و پول در بیاورید! ..........جمعه 10 آبان 1398

۷ قاتل موفقیت را بشناسید ..........جمعه 10 آبان 1398

با کدام روش، کسب و کارم را تبلیغ کنم؟ ..........جمعه 10 آبان 1398

چگونه در فضای مجازی محتوا تولید کنید؟ ..........جمعه 10 آبان 1398

۵ دلیل مهم شکست شرکت‌های نوپا ..........جمعه 10 آبان 1398

گران قیمت‌ترین خودروهای جهان ..........جمعه 10 آبان 1398

پشتیبانی نسخه اندرویدی واتساپ از قفل اثرانگشتی ..........جمعه 10 آبان 1398

نسل پنجم اینترنت در چین آغاز به کار کرد ..........جمعه 10 آبان 1398

اینترنت ۴۵درصد شکایات را گرفت! ..........جمعه 10 آبان 1398

چین ارز دیجیتال ملی تعیین می‌کند ..........جمعه 10 آبان 1398

دانستنی های بازاریابی و فروش(23)..........جمعه 12 مهر 1398

دانستنی های بازاریابی و فروش(22)..........جمعه 12 مهر 1398

پاورپوینت صنعت گردشگری..........جمعه 12 مهر 1398

پاورپوینت تكنیكهای خلاقیت..........جمعه 12 مهر 1398

پاورپوینت تفكر استراتژیك..........جمعه 12 مهر 1398

رقیب بزرگ اینستاگرام ..........پنجشنبه 11 مهر 1398

افزایش خلاقیت با ۱۳ اقدام ساده ..........پنجشنبه 11 مهر 1398

رمز و راز یک کسب و کار خوشمزه ..........پنجشنبه 11 مهر 1398

درس‌هایی از شکست غول‌های تجاری ..........پنجشنبه 11 مهر 1398

۵ عادت مشترک تمامی کارآفرین‌های موفق ..........پنجشنبه 11 مهر 1398

همه پستها

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو