یو اس نیوز نوشت، توانمندسازی اقصادی یکی از مولفه‌های اساسی و تضمین کننده سبک زندگی خوب و خوشایند است اما قطعا تنها عامل خوشحالی مردم محسوب نمی‌شود.

براساس تحقیقات جدید، خوشحالی و شادی شهروندان در نتیجه افزایش ثروت عمومی کشورها تغییر نخواهد کرد.

در میان آمار جدید سال ۲۰۱۹ کشورهای اروپایی رتبه‌های بالای خوشبخت‌ ترین کشورها را به خود اختصاص داده اند. این مطالعه با بررسی بیش از ۲۰ هزار شهروند جهان از ۴ ناحیه در ۸۰ کشور و با تحلیل ۷۵ معیار متفاوت صورت گرفته است.

شادی و حال خوب یکی از ۷ نگرش منجر به رشد تاثیرات فرهنگی در میان کشورهای خوب ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. درشاخص بهترین کشورهای جهان نیز فاکتورهایی وجود دارد که رتبه‌ای جداگانه برای آنها ایجاد می کند.

در این لیست اکثر کشورهای شاد جهان به عنوان امن‌ترین‌ها نیز شناخته می‌شوند.

شهروندان کشورهای این فهرست به عنوان شادترین افراد جهان شناخته شده و آمریکا با قرار گرفتن در پله ۳۳ ، حتی به شادترین‌ها نزدیک هم نمی‌شود.

اسپانیا

رتبه شادی: 1

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 12

 

استرالیا

رتبه شادی: 2

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 7

 

برزیل

رتبه شادی: 3

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 28

 

نیوزلند

رتبه شادی: 4

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 12
 

سوئد

رتبه شادی: 5

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 6

 

دانمارک

رتبه شادی: 6

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 13

 

 هلند

رتبه شادی: 7

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 11

 

نروژ

رتبه شادی: 8

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 9

 

ایتالیا

رتبه شادی: 9

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 18

 

فنلاند

رتبه شادی: 10

رتبه کلی در میان بهترین کشورها: 14

منبع: عصر ایران